V areálu Papírny se nachází obora s daňky.

Počet daňků k 1. 1. 2023 -12 ks

Danek