V areálu Papírny se nachází obora s daňky.

Počet daňků k 1. 1. 2020 -10 ks

Danek